Anda Ada Pertanyaan? Klik Sini
enms
A- A A+

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Ruj. Kami                  : MDTM/P/839 JLD 7

Tarikh                         : 10 Februari 2022 bersamaan 

                                 08 Rejab 1443 Hijrah

 

IKLAN TAWARAN KERJA SEBUTHARGA

 

1.               Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB di Negeri Kelantan serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Majlis Daerah Tanah Merah dan juga mempunyai jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:

 

 

BIL

 

TAJUK KERJA

TARAF / JENIS

SYARIKAT

GRED

KATEGORI 

&

PENGKHUSUSAN

 

1.

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI JALAN SK SURIA 3, TAMAN KESEDAR, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 01

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

2.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI JALAN WAN AHMAD – TAMAN MAKA, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 02

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

3.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI JALAN BANGGOL, KEMUNTING, PONDOK HIDAYAH, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 03

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

4.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI JALAN BECHAH PELTING HILIR - BUKIT TEBU, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 04

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

5.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI JALAN MASJID KUSIAL BHARU, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 05

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

6.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG LORONG BULAN PURNAMA / BANGGOL JENEREH, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 06

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

7.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG TAMAN MUTIARA, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 07

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

8.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DI BELAKANG 7E BARAKAH, MD TANAH MERAH

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 08

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

 

9.

 

 

MEMBAIK PULIH LONGKANG DALAM BANDAR TANAH MERAH, MD TANAH MERAH

 

NO. SEBUTHARGA :              MDTM / P / 839 SH 22 / 09

 

 

BUMIPUTERA

 

G1

 

CE 34

CE 21

 

2.               Butir-butir kerja dan Borang Penyertaan dan Sebutharga boleh didapati di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah mulai dari 13 – 02 – 2022 hingga 17 – 02 – 2022 pada hari dan waktu berikut :-

 

Ahad hingga Rabu  : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                                    2.15 ptg hingga 2.45 ptg 

 

Khamis                     : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

 

3.               Lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN. Walau bagaimanapun, kontraktor adalah dinasihatkan untuk membuat lawatan tapak sendiri dan perlu sentiasa mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) seperti amalan penjarakan, penggunaan ‘hand sanitizer’ dan pemakaian ‘face mask’.

 

4.               Harga Borang Sebutharga ialah RM 30.00 (Ringgit Malaysia: TIGA SAHAJA) satu set dan boleh dibeli dengan wang tunai bermula dari tarikh yang disebut di atas. Pastikan satu resit salinan resit bayaran untuk mendapatkan Borang Sebutharga.

 

5.               Borang Penyertaan Sebutharga mestilah diambil selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh tutup.

 

6.               Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan di tulis No. Sebutharga serta tarikh tutup dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga sebelum atau pada 20 – 02 – 2022 (AHAD) JAM 12.00 TENGAHARI di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah.

 

7.               Pejabat ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.

 

8.               Petender yang berjaya sahaja akan diberitahu.

 

Sekian, terima kasih.

 

“RAJA BERDAULAT, RAKYAT MUAFAKAT, NEGERI BERKAT”

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

Saya yang menjalankan amanah,

 

 

Setiausaha,

b.p Yang Dipertua,

Majlis Daerah Tanah Merah.

 

s.k             1)               Ketua Whip

                  2)               Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah

                  3)               Jabatan Kerja Raya Jajahan Tanah Merah

4)               Jabatan Pengairan dan Saliran Jajahan Tanah Merah 

5)               Penolong Akauntan Kanan MDTM

 KPKT 2022 

 

  pdf MUAT TURUN FAIL (1.15 MB)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Ruj. Kami         : MDTM/P/1126

Tarikh              : 16 Februari 2022 bersamaan 13 Jamadilakhir 1443 Hijrah

 

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA

 

1.         Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat dan kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tanah Merah dan Kementerian Kewangan Malaysia serta Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dalam kod bidang yang berkaitan yang masih sah dan diperakui dibenarkan untuk menyertai sebuatharga berikut:

 

Bil

Tajuk Sebutharga

Syarat Pendaftaran Lesen

Kod Bidang

Kategori Pengkhususan

 

 

1.

 

 

PERKHIDMATAN PUNGUTAN, MENGANGKUT DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI GUGUSAN FELDA KEMAHANG BAGI PIHAK MAJLIS DAERAH TANAH MERAH UNTUK TAHUN 2022

 

 

Kementerian Kewangan Malaysia

 

Dan

 

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

(JPSPN)

 

 

22: PERKHIDMATAN

 

 

1003

 

2.         Butir-butir kerja dan Borang Penyertaan dan Sebutharga boleh didapati di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah mulai dari 18 Januari 2022 hingga 23 Januari 2022 pada hari dan waktu berikut:-

 

Ahad hingga Rabu        : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                                  2.15 ptg hingga 4.00 ptg 

 

Khamis                         : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                      2.15 ptg hingga 3.00 ptg

 

3.         PENYEBUTHARGA WAJIB MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KERJA YANG LUAS DALAM BIDANG PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM SEKURANG-KURANG 5 TAHUN PENGALAMAN KERJA DI PBT KELANTAN SERTA MEMPUNYAI SIJIL YANG DISAHKAN OLEH MANA – MANA AGENSI YANG BERKAITAN. 

 

4.         MEMPUNYAI LESEN DALAM PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN BAGI SISA PEPEJAL ISI RUMAH, SISA PEPEJAL AWAM, SISA PEPEJAL KEINSTITUSIAN AWAM DAN SISA PEPEJAL YANG SERUPA DENGAN SISA PEPEJAL ISI RUMAH OLEH JPSPN 

 

 

5.         MEMPUNYAI JENTERA SENDIRI SEKURANG-KURANG 3 UNIT LORI KOMPAKTOR 6 TAN, LORI TIPPER DAN MEMPUNYAI BENGKEL SERTA KEUPAYAAN SENDIRI UNTUK PEMBAIKIAN KEROSAKAN JENTERA.

 

6.         Pihak syarikat/kontraktor dikehendaki membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL LESEN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, LESEN PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN BAGI SISA PEPEJAL ISI RUMAH, SISA PEPEJAL AWAM, SISA PEPEJAL KEINSTITUSIAN AWAM DAN SISA PEPEJAL YANG SERUPA DENGAN SISA PEPEJAL ISI RUMAH DARIPADA JPSPN DAN LESEN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA semasa pembelian dokumen sebutharga.

 

7.         Harga Borang Sebutharga ialah RM 50.00 (Ringgit Malaysia: LIMA PULUH SAHAJA) satu set dan boleh dibeli dengan wang tunai bermula dari tarikh yang disebut di atas. Pastikan satu resit salinan resit bayaran untuk mendapatkan Borang Sebutharga.

 

8.         Borang Penyertaan Sebutharga mestilah diambil selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh tutup.

 

9.         Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan di tulis No. Sebutharga serta tarikh tutup dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga sebelum atau pada  24 Januari 2022 (ISNIN)         JAM 12.00 TENGAHARI di tingkat 1, Pejabat Majlis Daerah Tanah Merah.

 

10.       Pejabat ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.

 

11.       Penyebutharga yang berjaya sahaja akan diberitahu.

 

 

Sekian, terima kasih.

 

 

“RAJA BERDAULAT, RAKYAT MUAFAKAT, NEGERI BERKAT”

 

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

 

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

 

Setiausaha,

b.p Yang Dipertua,

Majlis Daerah Tanah Merah.

 

 

s.k        1)         Ketua Whip

            2)         Penolong Akauntan Kanan MDTM

            3)         Jabatan Perhubungan Awam & Korporat

            4)         Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah

            5)         Jabatan Kerja Raya Jajahan Tanah Merah

6)         Jabatan Pengairan dan Saliran Jajahan Tanah Merah 

 

 

  pdf MUAT TURUN FAIL (581 KB)

 

QR CODE

Image
"Bersama Cemerlang Komuniti Gemilang"

MAJLIS DAERAH TANAH MERAH,
17500 Tanah Merah, Kelantan

T (+609) 955 6023 
   (+609) 955 6026 

F (+609) 955 6826

Web: mdtanahmerah.gov.my
Email: mdtm (at) kelantan.gov.my

Kaunter Pelawat

Today77
Yesterday197
This week274
This month2817
Total129501

2022-08-16
Tarikh Kemaskini Terakhir: 15-08-2022, 04:59 PM
© Copyright 2020 Unit Teknologi Maklumat,
Majlis Daerah Tanah Merah
. All Rights Reserved.

Majlis Daerah Tanah Merah

Search

Statistik Aduan Awam Yang Diterima Oleh Semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Kelantan